Online Bildiri

Kongreye bildiri gönderimi sözel bildiri gönderimi şeklinde olacaktır.

Bildiri özetleri online sistem üzerinden toplanacaktır.

Kongreye bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 01 Nisan 2022 tarihine kadar web sitesinde yer alan bildiri gönderim modülü üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri gönderimi olgu bildiri gönderimi şeklinde olacaktır.

 • Özetlerin kongre dijital kitabında yayınlanabilmesi için kongreye kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
 • Özetler amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç, kaynaklar bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
 • Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Online bildiri sistemi üzerinden grafik, tablo gönderimi yapılabilmektedir.
 • Bildiri metinleri online bildiri sistemi ile internet üzerinden toplanmaktadır.
 • E-posta ya da farklı yollardan metin gönderimi kabul edilmemektedir.
 • Metin oluşturma sayfasında talep edilen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekmektedir.
 • Sistemdeki kayıtlı metinler son bildiri gönderme tarihine kadar düzenlenebilir ancak gönderilmiş metinler üzerinde düzenleme ve değişiklik yapılamaz.
 • Gönderilen metinler son bildiri gönderim tarihinden sonra incelenir, inceleme neticesinde gönderilen metinler kabul ya da reddedilir.
 • Bildiri kabul yazılarının, indirimli kayıt konaklama tarihinden sonra tebliğ edilmesi durumunda, bildiri sahipleri indirimli fiyatlardan yararlanabilecektir.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Tek yazarlı yapılacak sözel sunumlarında, verinin toplandığı merkezdeki çalışma ile ilgili sorumluların, bildirinin tek yazarlı sunulacağına dair yazılı ve imzalı izni gerekmektedir.
Bildiri gönderimi sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.