Bilimsel Program

Sözel Bildiri Programı için tıklayınız.. Bilimsel Program (PDF) için tıklayınız..
06 Mayıs 2022, Cuma
  A SALONU   B SALONU   C SALONU
  KV Alanda Risk Yönetimi ve İlaç Kullanımı

Moderatörler: Dr. Francesco Fici,  Dr. M. Remzi Önder
       
13:30 - 13:45 Kardiyovasküler Alanda Fonksiyonel Tıp ve Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Zülfikar Danaoğlu
       
13:45 - 14:00 Anestezist Gözüyle Girişimsel Kardiyovasküler İşlemlere Yaklaşım
Dr. Cem Ece
       
14:00 - 14:15 Hipertansiyon ve Antiretroviral Tedavi
Dr. Roberto Robles
       
14:15 - 14:30 Kalp Hızı ve Kardiyovasküler Risk
Dr. Guido Grassi
       
14:30 - 14:40 Tartışma        
14:40 - 15:00 Kahve Arası        
  KV Hastalıklarda Yakın ve Uzak Gelecek Neleri Getirecek?

Moderatörler: Dr. Filiz Özerkan Çakan, Dr. Bahar Boydak
       
15:00 - 15:15 KVS Hastalıklarında Mikrobiom: Değişim Mümkün mü?
Dr. Gülfem Terek Ece
    15:00 - 16:40 Sözel Bildiri Oturumu 1

Oturum Başkanı:
Melih Kaptanoğlu

Oturum detayları için tıklayınız..
15:15 - 15:30 AF Antikoagülan Tedavide Yeni Yolak ve Ajanlar
Dr. Uğur Önsel Türk
   
15:30 - 15:45 Hasta Takibinde TeleTıp Yöntemleri: Avantajları ve Dezavantajları?
Dr. Fatih Kartaler
   
15:45 - 16:00 Dijital Sağlık Perspektifi: Yapay Zekanın Klinik Pratiğe Yansımaları? Tanısal Gücümüzü Arttıracak mı?
Dr. Hakan Göçer
   
16:00 - 16:10 Tartışma    
16:10 - 16:30 Kahve Arası    
  Lipid ve Ateroskleroz Oturumu

Moderatörler: Dr. Ceyhun Ceyhan, Dr. Öner Özdoğan
   
16:30 - 16:45 HDL Hala Koruyucu mu? Trigliseridin Aterosklerozdaki Rolü Nedir?
Dr. Özcan Başaran
   
16:45 - 17:00 PCSK9 İnhibitörlerini Kime Verelim? Oral PCSK9 İnhibitörlerinin Son Durumu?
Dr. Öner Özdoğan
   
17:00 - 17:15 Karotid Ateromları: Hangi Plak Komplike Olabilir? Girişim Kararını Ne Zaman Alalım?
Dr. Hasan Armağan Uysal
       
17:15 - 17:30 Kanama ve İskemik Riski Yüksek Bir Hastada DAPT: De-eskalasyon Tedavisi Kime, Nasıl Yapılmalı?
Dr. Barış Kılıçaslan
       
17:30 - 17:45 Tartışma        
17:45 - 18:00 Kahve Arası        
18:00 Açılış Töreni

Moderatörler: Dr. M. Remzi Önder, Dr. Guido Grassi
       
  Açılış Konuşmaları: Hipertansiyonla Mücadele Derneği ve 2021 Yılı Faaliyetleri ve ESH
Dr. Remzi Önder, Dr. İstemihan Tengiz, Dr. Guido Grassi
       
07 Mayıs 2022, Cumartesi
  A SALONU   B SALONU   C SALONU
  Kalp Kapak Hastalıkları ve Görüntüleme Oturumu

Moderatörler: Dr. Cahide Soydaş Çınar, Dr. Lale Koldaş, Dr. Fahriye Vatansever Ağca
  ESH Hipertansiyon uzmanı Sertifikası Programı

Kurs Koordinatörü: Hakan Karpuz, Francesco Fici
   
09:00 - 09:15 Primer ve Sekonder İleri Triküspit Yetersizliğini Nasıl Takip Edelim? Ne Zaman Girişim Yapalım?
Dr. Gökhan Kahveci
09:00 Moderatör: Francesco Fici
Konuşmacı: Hakan Karpuz
   
09:15 - 09:30 TAVI Öncesi BT ile Değerlendirme: Uygun Kapak Seçimi Nasıl Yapılmalı?
Dr. Nezihi Barış
09:10 - 09:30 1. Ders

Moderatör: Francesco Fici

Contemporary Management of Hypertension: From Guidelines to Practice
Massimo Volpe
   
09:30 - 09:45 MitraKlip: Uygun Hasta Seçimi ve Teknik
Dr. İsmail Ateş
09:30 - 09:50 1. Ders

Moderatör:
Francesco Fici

Son Tanı Yöntemleri Hedefler, Amaçlar

Elif Arı Bakır
   
09:45 - 10:00 Kardiyak MR: Bugünü ve Geleceği
Dr. Erkan Şahin
09:50 - 10:00 Kahve Arası    
10:00 - 10:15 Çoklu Kapak Patolojilerinde Ekokardiyografik Değerlendirme Nasıl Olmalı?
Dr. Ebru Özpelit
10:00 - 10:20 2. Ders

Moderatör: Hakan Karpuz

Kronik Böbrek Hasarı & Tedavisi
Nicolas Robles
   
10:15 - 10:30 Tartışma 10:20 - 10:40 2. Ders

Moderatör: Hakan Karpuz

Metabolik Sendrom - Obezite - Diyabet ve Hipertansiyon
Kubilay Ükinç
   
10:30 - 11:00 Kahve Arası    
  Hipertansiyon Oturumu

Moderatörler: Dr. Sema Güneri, Dr. Atila Bitigen
   
11:00 - 11:15 Arteryel Sertlik: Nasıl Değerlendirelim? Prognostik Önemi?
Dr. Gökhan Özyıldız
10:40 - 11:10 2. Ders

Moderatör: Hakan Karpuz

Sympathetic overdrive in hypertension
Guido Grassi
   
11:15 - 11:30 Nokturnal Kan Basıncı Değerlendirmesi: Optimal Nasıl Yapılmalı?
Dr. Emre Özçalık
11:10 - 11:20 Kahve Arası    
11:30 - 11:45 HT Tedavisinde RAAS İnhibisyonunun Faydalarını Nasıl Optimize Edelim?
Dr. Emin Alioğlu
11:20 - 11:40 3. Ders

Moderatör: Elif Arı Bakır

Hipertansiyon Tedavisi
Barış İkitimur
   
11:45 - 12:00 Dirençli Hipertansiyon
Dr. Guido Grassi
11:40 - 12:00 3. Ders

Moderatör: Elif Arı Bakır

Hipertansiyon Hastasının Takibi
Ömür Tabak
   
12:00 - 12:15 Dirençli hipertansiyon tedavisinde alternatif tedavi:Renal Denervasyon
Dr. İstemihan Tengiz
   
12:15 - 12:30 Tartışma 12:00 - 12:15 3. Ders

Moderatör: Elif Arı Bakır

Covid ve Hipertansiyon
Fehmi Tabak
  KARDİYAK BT KURSU
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği 13:00 - 13:20 Kardiyak BT: Temel özellikler, hasta hazırlığı, Optimal kalp ritminin sağlanması, kontrast enjeksiyonu, görüntü işlenmesi ve rekonstriksiyon
Dr. Selim Serter
  Fayda Ayrıntıda Gizli

Moderatörler: Dr. O. Akın Serdar, Dr. Mustafa Arıcı
12:15 - 12:30 Tartışma 13:20 - 13:40 Kardiyak ve Non-kardiyak anatominin değerlendirilmesi
Dr. Selim Serter
13:30 - 13:45 Diyabetik hastalarda statin kullanımı ile ilgili kaygılar ve Pitavastatin
Dr. O. Akın Serdar
12:30 - 13:20 Öğle Yemeği 13:40 - 14:00 Kongenital anomaliler (Koroner, ASD, VSD, PDA, venöz dönüş anomalileri)
Dr. Erkan Şahin
13:45 - 14:00 Hipertansif hastalarda nefroproteksiyon ve Lerkanidipin
Dr. Mustafa Arıcı
13:20 - 13:50

4. Ders

Moderatör: Hakan Karpuz

Olgu Tartışması
Kitap Yazımı

Panelistler:
Saadet Avunduk
Mehmet Arslan
Hafize Nihal Kahveci
Zeynep Altın
Çetin Alak

14:00 - 14:15 Antihipertansif tedavi ile prognoz nasıl daha fazla iyileştirilebilir? Uyum mu? Dozlama zamanı mı?
Dr. İstemihan Tengiz
13:50 - 14:20 5. Ders

Moderatör: Elif Arı Bakır

Olgu Tartışması
Nefroloji Masası

Panelistler:
Ece Hastaş Usta
Selin Tekin
Selin Çelik
Melike Günay Okçu
Alper Emre Kurt
14:00 - 14:20 LV fonksiyonel değerlendirme
Dr. Erkan Şahin
14:15 - 14:30 Tartışma 14:20 - 14:30 Kahve Arası 14:20 - 14:30 Ara
14:30 - 15:00 Kahve Arası 14:30 - 15:00 6. Ders

Moderatör: Kubilay Ükinç

Olgu Tartışması
Endokrin Masası

Panelistler:
Şenay Akyıldız
Özlem Kaya
Orhun Akdoğan
Celal Öztekin
Güner Akgüner
14:30 - 14:50 Kalsiyum skorlaması ve koroner darlıkların değerlendirilmesi
Dr. M. Emre Özpelit
  Kalp Yetmezliği Oturumu

Moderatörler: Dr. Francesco Fici, Dr. Azem Akıllı
14:50 - 15:10 Revaskülarizasyon uygulanmış hastaların değerlendirilmesi (Stent, Bypass greftleri)
Dr. M. Emre Özpelit
15:00 - 15:15 2021 KY tedavi kılavuzları: ESC ve ACC
Dr. Berkay Ekici
15:00 - 15:30 7. Ders

Moderatör: Ömür Tabak

Olgu Tartışması
Dahiliye Masası

Panelistler:
Kadir Harmancı
Erdal Gündoğan
Mustafa Asım Gedikli
Özkan Dede
İbrahim Halil İnanç
15:10 - 15:30 Aort kapak, TAVI ve LA appendiks değerlendirilmesi
Dr. Ertuğrul Ercan
15:15 - 15:30 Kalp Yetmezliği Olan Hastanın Yönetimi Günümüzde Nasıl Olmalı?
Dr. Massimo Volpe
15:30 - 15:40 Kahve Arası 15:30 - 15:50 Perikard ve kardiyak kitlelerin değerlendirilmesi
Dr. Mohammed Abusharekh
15:30 - 15:45 Hipertansif Hastalarda KYkEF: ARNI ve SGLT2 İnhibitörlerinin Rolü?
Dr. Nermin Bayar
15:40 - 16:10 8. Ders

Moderatör: Barış İkitimur

Olgu Tartışması
Kardiyoloji Masası

Panelistler:
Berrin Aksakal
Ümit Bulut
Murat Bayrak
Önder BİLGE
Tayfun Ağbulut

15:45 - 16:00

Assist Device ve Mekanik Destek Cihazlarının Endikasyonları ve Komplikasyonları
Dr. Cenk Ekmekçi
16:10 - 17:00 Kurs Değerlendirmesi 15:50 - 16:00 Ara
16:00 - 16:15 KY Tedavisinde Yeni Ajanlar: Vericiquat, Omekamtiv Mekarbil ve Potasyum Bağlayıcılar
Dr. Cihan Altın
    16:00 - 19:00 Uygulamalı 50 kayıtlı olgu görüntülerinin uzmanlar eşliğinde yorumlanması
Dr. M. Emre Özpelit
Dr. Erkan Şahin
Dr. Mohammed Abusharekh
16:15 - 16:30 Tartışma    
16:30 - 17:00 Kahve Arası    
17:00 - 18:30 Hipertansiyon Tedavisinde Özel

Moderatörler: Dr. Taner Çamsarı, Dr. Giray Kabakçı
   
17:00 - 17:15 Diüretik Nedenli Hiponatremi: Patogenezi ve Yönetimi
Dr. Devrim Bozkurt
   
17:15 - 17:30 Sempatetik Hiperaktivite: HT Tedavisinde Hedeflenmeli mi?
Dr. Ayşegül Türkoğlu Pehlivanoğlu
   
17:30 - 17:45 Hipertansif Her Hastada Koroner Dolaşımı Değerlendirelim mi?
Dr. M. Emre Özpelit
   
17:45 - 18:00 Hipertansiflerde AF Yönetimi: Tarama Yapalım mı? Antikoagülasyon Ne Zaman Başlanmalı?
Dr. E. İpek Türkoğlu
   
18:00 - 18:15 Tartışma    
08 Mayıs 2022, Pazar
  A SALONU   B SALONU   C SALONU
  Girişimsel Kardiyoloji Oturumu

Moderatörler: Dr. Oğuz Yavuzgil, Dr. Teoman Kılıç
       
09:00 - 09:15 Koroner Kalsifikasyonlarda Shock Wave Lithotripsi
Dr. Ali Çoner
    09:00 - 10:55 Sözel Bildiri Oturumu 2

Oturum Başkanı:
Remzi Önder

Oturum detayları için tıklayınız..
09:15 - 09:30 Yeni Jenerasyon Koroner Stentler
Dr. Ahmet Taştan
   
09:30 - 09:45 Akut İskemik İnmede Girişimsel Tedavi: Kime? Ne zaman?
Dr. U. Mahir Yıldırım
   
09:45 - 10:00 Paravalvuler Kaçaklar: Teknik ve Malzeme Seçimi
Dr. Şenol Coşkun
   
10:00 - 10:15 Tartışma    
10:15 - 10:30 Kahve Arası    
  KV Alandaki Güncel Karşıt Görüşler

Moderatörler: Dr. Ertuğrul Ercan, Dr. Abbasali Abbasaliyev
   
10:30 - 10:40 Akut koroner Sendromda Koroner Trombüs Yükü Olan Hastaların Yönetimi: Rutin Trombüs Aspirasyonu Yaparım
Dr. M. Hamayun Kakar
   
10:40 - 10:50 Akut Koroner Sendromda Koroner Trombüs Yükü Olan Hastaların Yönetimi: Öncelikle Medikal Tedavi Seçeneklerini Kullanırım
Dr. Gambar Mammadov
   
10:50 - 11:00 Atriyal Fibrilasyonda Ritim Kontrolünü Sağlamak İçin: Ablasyonu Tercih Ederim Çünkü Ne Kadar Erken O Kadar Başarılıdır
Dr. Ziya Gökalp Bilgel
       
11:00 - 11:10 Atriyal Fibrilasyonda Ritim Kontrolünü Sağlamak İçin: Anti-aritmik Tedavi Tercih Ederim Çünkü Öncelik İlaçtır
Dr. Kerem Can Yılmaz
       
11:10 - 11:20 Stabil KAH ile İzlenen Olguda KTO Varlığında: Rutin Olarak Açmayı Denerim
Dr. Elton Soydan
       
11:20 - 11:30 Stabil KAH ile İzlenen Olguda KTO Varlığında: Öncelikle Medikal Tedavi Denerim
Dr. Ufuk Eryılmaz
       
11:30 - 11:40 Kan basıncının agresif kontrolü daha iyidir.
Dr. Saadet Avunduk
       
11:40 - 11:50 Kan basıncının ılımlı kontrol edilmesi daha iyidir.
Dr. Habil Yücel
       
11:50 - 12:00 Tartışma